1911-2011. 100 års erfarenhet med service och säkerhet i fokus

SERVICE 24 / 7 / 365
Vi har en väl utformad standby- och jourberedskap vilket gör att vi kan betjäna beställningar med så kort varsel som 15 min. samt klara av ett flertal arbetsuppgifter samtidigt. Med betjäning 24 timmar om dygnet gör att vi utför ett 30 tal förtöjningsuppdrag dagligen. Vi utför även arbetsuppgifter såsom terminalarbeten, vaktmans uppdrag “ISPS”, transport av tulldokument, inspektion av kajer och anläggningar, utläggning av oljeskyddslänsor för Göteborgs Hamn samt uthyrning av arbetsbåtar med licensierad skeppare.

HÖGSTA SERVICE OCH KVALITET
Från vår trafikcentral har vi ständig övervakning via egen AIS och tillsammans med vårt nära och väl fungerande samarbete med Sjöfartsverkets övervakningscentral, "VTS Göteborg", samt lotsar och lotsarbetsledare gör att vi ständigt är uppdaterade på fartygsrörelser som sker i  trafikområdet och vid behov kan våra insatser samordnas snabbt och effektivt.
Våra fem servicebilar och fem arbetsbåtar är alla utrustade med intern kommunikationsradio för direktkontakt med kontoret och övriga arbetsfordon. Dessutom används bärbar VHF-radio på kajen för kommunikation mellan båtman och fartyg/lots.

Förutom punktlighet och ansvarskänsla lägger vårt företag största vikt vid säkerhet och miljöhänsyn. Verksamheten är sedan 1998 kvalitetscertifierad och uppgraderad till senaste standard enligt ISO 9001:2008. Vi har även genom medlemskap i Sveriges Båtmäns Förening, European Boatmen´s Association samt International Boatmen’s-Linesmen’s Association, regelbunden uppdatering av vad som sker inom olika hamnar i Europa och Nordamerika.

ERFARNA BÅTMÄN
Våra båtmän, varav många har erfarenhet av sjöfart i kust- och fjärrfart eller från fiskenäringen, har stor vana vid arbete med wire eller tross på kajer och i arbetsbåtar. Våra båtmän känner till ett fartygs manövrar vid förtöjning och losskastning och kan kommunicera med besättningen ombord. Båtmännens goda sjömansskap och erfarenhet ger trygghet och skapar förutsättningar att säkert hantera alla situationer som kan uppstå i samband med ett fartygs förtöjning och losskastning. Arbetsstyrkan består idag av 30 båtmän, som gör att företaget är det största i sitt slag i Skandinavien.

SÄKERHET
Vid nyanställning genomgår båtmännen en grundläggande utbildning enligt European Boatman´s Associations och IMO´s, "Guidelines on minimum training for mooring personnel", rekommendationer. Förutom obligatorisk lägsta examen som Fartygsbefäl klass VIII och Maskinbefälsexamen klass VI genomgår våra båtmän regelbundna utbildningar i Hjärt-Lungräddning/Första Hjälpen samt i oljebrandsläckning och i övningar med utläggning av oljeskyddslänsor. Båtmännen är även utbildade i International Ship and Port facility Security Code, ISPS. 
 

Produced and hosted by Data Martin i Kungsbacka