Milstolpar i AB Klippans Båtmansstations historia

AB Klippans Båtmansstation 100 år (PDF).

1911     Företaget startas av Axel Mauritz Arvidsson, hemvändande sjöman från Galveston i Texas, USA där han arbetat som bogserbåtsskeppare. Företagets första kontor var en kiosk på Gamla Varvets område, nuvarande Stigbergskajen.

1912     Företaget flyttar till Ostindiska kompaniets magasin vid Klippan som även inrymde hamnlotsarna i hamnen.                                       Nuvarande "Restaurang Sjömagasinet”.

1928     Månadslön infördes från tidigare procent på intäkterna.

1939     AM Arvidson avlider och företaget övertages av änkan Rosa Arvidson och sönerna Georg, Ingemar och Sven-Rune 27, 23 och 21 år gamla.

1952    
Rosa Arvidson avlider och företaget fortsätter under sönerna Georg och Sven-Rune`s ledning under namnet Klippans Båtmansstation, Bröderna Arvidsson.

1974     Sven-Rune Arvidson avlider, Georg Arvidsson köps ut ur företaget och bolaget ombildas till aktiebolag. Thomas Arvidson inträder i bolaget som VD, 26 år gammal.

1983     Företaget flyttar till nya lokaler. Etablering sker i det sk Corps de Logi, härstammande även det från Ostindiska Kompaniet. En ny typ av arbetsbåt, "Båtman 2", byggs efter nya intentioner, av Börjessons Plåt och Svets i Rönnäng på Tjörn.

1990     Klippans Hamnservice AB bildas och blir moderbolag i en koncern med AB Klippans Båtmansstation som dotterbolag, företagen ägs därefter till 100% av Thomas Arvidson.

1993     Båtmansstationen får i uppdrag av Göteborgs Hamn att utföra skaderapportering i Skandia- och Älvsborgshamnarna.                     Avtal ingås med SeaContainer AB (Sea Cat) angående terminalarbetare, vilket godkännes av Transportarbetarförbundet.

1997     Företaget blir medlem i European Boatmen´s Association.

1998     Kvalitetscertifiering enligt ISO 9002 erhålles den 10 augusti.

2004     Företaget får i uppdrag av Göteborgs Hamn AB att utföra vaktmanstjänster för fartyg som ligger förtöjda utanför ISPS klassat område.

2005     Magnus Arvidson blir som 4:e generation VD, 29 år gammal.

2007     Ny typ av arbetsbåt "Båtman 1" levereras från varv i Polen.

2008     Vi blir fler än 30 anställda.

2010     Nybygge “Båtman 9” levereras från varv i Polen.

2014     Företaget investerar i nya vinschbilar.

2016     Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015 erhålles den 23 november.

Produced and hosted by Data Martin i Kungsbacka