Våra tjänster

* Förtöjning och losskastning av fartyg
* Komplettering av besättning i mindre fartyg och pråmar
* Uthyrning av arbetsbåtar med licensierad skeppare
* Mindre bogseringar
* Utläggning av oljeskyddslänsor vid oljespill och i preventivt syfte
* Besiktning av kajer och kajkonstruktioner
* Vaktmanstjänst ISPS Code
* Konsultverksamhet
* Transport av dokument mellan fartyg och spedition/tull/agent
* Uthyrning av personal
 

Produced and hosted by Data Martin i Kungsbacka